Praktisk info

Praktisk info1. På stedet skal forefindes ”scene”, minimum 1,5x3 meter med adgang til strøm (220 volt) el. (380 volt) og der skal være lette tilkørselsforhold med transport


2. Ved udendørs arrangement skal der være overdækket, hvis ikke andet er aftalt ved personlig henvendelse til Per Rasmussen


3. Der skal være adgang til stedet minimum 2 timer før arrangementets start.


4. Afregning af honorar skal ske umiddelbart efter arrangementets ophør, enten kontant eller via mobile Pay. Dog kan der overføres via bank, pengene skal da være Per Rasmussen i hænde senest på dagen.


5. Der skal forefindes mad og drikke under hele arrangementet.


6. Det ses gerne at der adgang til separat omklædningsrum


7. Aflysning af arrangement skal ske senest 1 måned før arrangementets start. Sker aflysningen indenfor 15 – 30 dage før, betales 25% af det aftalte honorar. Ved aflysning inden for 14 før arrangementets start skal det fulde aftalte honorar udbetales.


8. Skade på udstyr forvoldt af gæster el. lign. vil blive indeholdt for arrangørens regning.


9. P.R. Musik er medlem af Dansk Musiker Forbund (DMF). I tilfælde af, at ovenstående betingelser ikke opfyldes, vil sagen blive overladt til DMF som vil tage sig af sagens videre forløb.


10. Jeg ser meget frem til at underholde Dem og gøre Deres dag uforglemmelig.